Algemeen
Rebalancing is het begrijpen en ervaren van je wezen als een organisch geheel: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Tijdens de opleiding wordt de student dan ook via verschillende methodes handvatten geboden om zichzelf te onderzoeken en bewust te worden van zijn of haar persoonlijke proces. De opleiding heeft drie pijlers: het lichaamswerk, meditatie en zelfonderzoek. Het aanbod bestaat daarnaast uit andere methodes als ademwerk, dans, yoga, bodyflow, bewustzijnswerk, stemexpressie, inzicht in cliënt-therapeut relatie, overdracht en tegenoverdracht, bodyreading, anatomie en pathologie.

Rebalancing Lichaamswerktechnieken (via bewust aanraken)
Aanraken brengt je van het denken naar je gevoelswereld. Voelen brengt je weer dichter bij Zijn. Dit is een fundamenteel uitgangspunt in Rebalancing. In Rebalancing wordt gewerkt met verschillende methoden van aanraken. Soms zijn dat zachte, subtiele technieken en soms diepe, stevige technieken. Dat is afhankelijk van de persoon en het moment. Waar het om gaat is contact maken. Contact niet alleen van de Rebalancer met de cliënt, maar vooral van de cliënt met zichzelf. De technieken die in Rebalancing gebruikt worden zijn beïnvloed door verschillende richtingen als Trager, Alexandertechniek, Feldenkrais, Rolfing, Craniosacraal therapie, bio-energetica, ademtechnieken, bindweefselmassage etc.

Meditatie
Meditatie betekent daarbij vooral: aanwezig zijn bij wat je dan ook maar ervaart, in het nu. In het ‘hier en nu’ kunnen zijn betekent leven vanuit een vrije vorm die niet meer bepaald wordt door de ballast van het verleden of de toekomst. Meditatie is de basis van Rebalancing. Er wordt veel gewerkt met actieve meditaties: een combinatie van beweging, geluid en stilte.

Zelfonderzoek
Het zelfonderzoek is een methode waarbij je leert onderzoek te doen naar en bewust aanwezig te zijn bij je eigen gevoelde ervaring. Hierbij onderzoek en benoem je stapsgewijs de thema’s of gevoelens die zich aandienen. Het bewust ervaren van, en aanwezig blijven bij elk gevoel dat zich aandient, kan inzicht en bevrijding teweeg brengen. De Rebalancer stelt vragen en begeleidt je om alsmaar dieper te leren voelen in je lichaam. Uiteindelijk merk je dat er, wat en hoe diep je ook voelt, altijd een punt komt waar een bodem blijkt te zijn. Hier land je in je eigen essentie en ben je vrij van identificatie met ervaringen uit verleden.


De ingang bij Rebalancing is het lichaam
Via aanraking, meditatie, zelfonderzoek, beweging en adem. Het maakt een groot verschil of je de wereld bekijkt vanuit een gespannen lichaam, waarmee je problemen wilt oplossen, of vanuit een levendig en ontspannen lichaam, waarmee het leven een avontuur kan zijn. In de opleiding wordt met tal van oefeningen gewerkt die lichaamsbewustzijn, lichaamsbeweging en het plezier van het lichaam bevorderen.

Meer informatie over Rebalancingtechnieken