Ingrid van der Tas

Office Manager

Ingrid van der Tas

Rebalancing voelt voor mij als thuiskomen. Door aandacht te hebben voor mijn lichaam en wat daar te voelen is, ontstaat er ruimte om te mogen en te spelen, in plaats van te moeten. En mag ik vertrouwen hebben in mijn kunnen en daardoor groeien als mens, in verbinding met mijzelf en de ander

Mijn specialisatie is de spin in het web zijn, als Office Manager bij Rebalancing Centrum: een spin bouwt een web door het leggen van verbindingen, waarbij de vele verbindingen elkaar versterken en zo samen het web vormen. Door haar fijngevoeligheid voelt de spin haarfijn wat er waar in het web gebeurt en kan zichzelf hier snel naartoe verplaatsen. Deze kwaliteiten zie ik in mijzelf terug. In alle drukte voel ik daarnaast altijd mijn eigen, diepe rust van waaruit ik kan zijn èn handelen: snel en met humor, maar ook in diepe vertraging en verdieping. Ik ben altijd op zoek naar echt contact, open, liefdevol, uitnodigend.

Mijn achtergrond omvat dat ik al op jonge leeftijd het gevoel had dat er meer moest zijn in het leven dan wat ik leerde en leefde. Er zat een verlangen in mij dat ik niet kon duiden, maar waarvan mijn hart een sprongetje maakte als ik het opeens even voelde. Mijn hoofd probeerde er dan een mooi verhaal van te maken en dan kon ik weer even door. In het bedrijfsleven was dat heel handig, zo’n sterk, snel hoofd, en ik had daar veel profijt van. Totdat ik 2x in een burn-out raakte…In de trainingen die ik ging volgen werd mijn verlangen langzaam omgezet in taal. Eerst via de verborgen taal van kleur, waarbij ik o.a. leerde hoe ik de kracht van kleur kon inzetten om mijn gevoelens toe te laten. Later mocht ik mijn verlangen o.a. gaan voelen in mijn ontmoetingen met mensen die ik met hart en ziel mocht coachen, mijn collega’s in de verschillende functies die ik in het bedrijfsleven en bij de gemeente heb gehad en bovenal mijn dierbaren.

En toen bracht mijn zoektocht mij bij Rebalancing: het voelde alsof ik eindelijk thuiskwam. Alle losse puzzelstukjes die ik op mijn zoektocht had gevonden, pasten naadloos in elkaar en mijn grote verlangen naar verbinding, ont-moeten, zachtheid, verdieping, spelen, werd diep (aan)geraakt. Ik ben nog iedere dag verwonderd, ontroerd en dankbaar dat ik kan en mag luisteren naar de taal van mijn lichaam en steeds weer nieuwe, diepere lagen mag aanraken. En voor de rijkdom die het mij brengt, in mijzelf, in mijn eigen voelen en zijn, maar ook in mijn ontmoetingen met en begeleiding van anderen.

In 2018 ben ik gestart met mijn praktijk. Via Rebalancingsessies en coaching ontmoet en verbind ik vanuit mijn hart en mijn handen, aandachtig, respectvol, nieuwsgierig en speels. Daarnaast maak ik met behulp van Crdl (een zorginstrument waarmee via aanraking en geluid contact gemaakt wordt) op mooie, ontroerende, speelse manieren hart-tot-hart-contact met mensen voor wie woorden niet (meer) vanzelfsprekend zijn en die daardoor in een sociaal isolement zijn beland (dementie, autisme, verstandelijke beperking, NAH, palliatief).

Ik heb een gezin, met 4 mooie mensen: een hele lieve, gevoelige man en 3 geweldige kinderen.

e-mail: info@rebalancing.nl
website: sen-ti.nl

1000 1500 Rebalancing Centrum