Cookie beleid & Privacy verklaring

Wanneer je onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie opslaan van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt je jouw privacyvoorkeuren wijzigen. Het is het vermelden waard dat het blokkeren van sommige cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we kunnen aanbieden.

Rebalancing Centrum

Laatste update: 16 juni 2023

Dit privacy statement wordt uitgegeven door Het Rebalancing Centrum, statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Stichting Opleiding Rebalancing.

Integriteit en vertrouwen zijn fundamentele waarden van Het Rebalancing Centrum en we stellen daarom op dat gebied hoge eisen aan ons eigen functioneren. Daarom staan we ook van harte achter de EU-wetgeving op het gebied van privacy, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is, en houden ons daar graag aan. Dat houdt in dat er met de informatie die je als Rebalancer, deelnemer en student, abonnees en bezoekers van onze website aan ons ter beschikking stelt, zeer zorgvuldig, en met de passende databeveiliging, wordt omgegaan. Voor jou willen we het proces van registratie en onze verdere dienstverlening zo soepel mogelijk laten verlopen via onze website.

Gegevensverzameling en Gebruik
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Het Rebalancing Centrum uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Het Rebalancing Centrum persoonsgegevens van jou:

  • wanneer u het inspiratiejaar, de opleiding, workshops, retreats, masterclasses of andere producten/diensten van Het Rebalancing Centrum afneemt,
  • wanneer u contact heeft met Het Rebalancing Centrum. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, een inschrijf- of het contactformulier invult, u aanmeldt voor nieuwsbrieven, open dagen of ons via social media benadert,
  • voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek,
  • om Rebalancers/studenten/deelnemers/bezoekers van haar (nieuw) opleidingsaanbod of andere producten/diensten op de hoogte te houden, waarbij Het Rebalancing Centrum rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses.

Persoonlijke informatie verschilt per contactmoment, maar betreft altijd je naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.
Hieronder een opsomming van de verzamelde persoonlijke in formatie per contactsoort:

  • In het inschrijfformulier dat actief is bij elke activiteit die we organiseren wordt de volgende informatie verzameld nadat u ons toestemming heeft verleend: voornaam, achternaam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, email, hoe in contact gekomen met de school.
  • Voor inschrijving in het Inspiratiejaar wordt de volgende aanvullende informatie verzameld: beroep en werkervaring, gevolgde opleidingen, hoe in contact gekomen met Rebalancing, ervaring lichaamswerk en therapie, gezondheid.
  • Op onze pagina aanmelden nieuwsbrief vragen we om een voor- en achternaam en emailadres achter te laten.
  • Bij aanvang van het Inspiratiejaar wordt tevens, na toestemming van een pasfoto gemaakt. Deze foto wordt gebruikt door docenten en gastdocenten voor herkenning van deelnemers/studenten.

Wanneer een deelnemer/student zich via onze website inschrijft dan delen we met de betreffende docent uitsluitend de volgende info: naam, woonplaats, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer.

Alle bovengenoemde gegevens worden door Het Rebalancing Centrum digitaal opgeslagen binnen het secretariaat en beveiligd bewaard.

E-mail nieuwsbrief
Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Het Rebalancing Centrum indien u daar als abonnee toestemming voor heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Het Rebalancing Centrum onder vermelding van afmelden; info@rebalancing.nl

Social Media
Het Rebalancing Centrum gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met Rebalancers, studenten, deelnemers en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Het Rebalancing Centrum volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Google+, Linkedin en blogs. Hierbij spant Het Rebalancing Centrum zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen, klachten en opmerkingen te beantwoorden. Het Rebalancing Centrum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Het Rebalancing Centrum (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Het Rebalancing Centrum is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met ons; info@rebalancing.nl.

Je mag ons op elk moment verzoeken om je gegevens in te zien en/of te verwijderen op elk gewenst moment door contact op te nemen via info@rebalancing.nl of telefonisch via 06-24535373. Uitzondering vormt hierop de facturen voor uw deelname(n) die we moeten bewaren gedurende 7 jaar op last van de Belastingdienst.

Indien je een klacht wilt indienen naar aanleiding van ons gegevensgebruik kun je deze klacht indienen bij de Authoriteit Persoonsgegevens.

Logdata & Cookies
Evenals vele andere websites, verzamelt onze website gegevens die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Dat wordt logdata genoemd. Deze logdata kan informatie bevatten zoals uw computers’ IP-adres, type browser, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek en de tijd die u gespendeerd heeft op de website. Dit wordt omgezet in statistische gegevens en wordt door ons ICT-bedrijf gebruikt om onze software te verbeteren en misbruik van de website te voorkomen. Deze logdata worden niet gedeeld met derden.

Het Rebalancing Centrum maakt bij het aanbieden van haar diensten ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening via de website door Het Rebalancing Centrum belangrijk en wij willen u dan ook zo goed mogelijk informeren over het gebruik van cookies.

Met behulp van cookies zorgt Het Rebalancing Centrum er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we gegevens tijdens het bestellen voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

Je kunt je browser zo instellen dat deze cookies weigert. Echter, wanneer je geen cookies accepteert, is het mogelijk dat gedeelten van de website niet te gebruiken zijn, met name het registratieformulier.

Communicatie en recht van verzet
Het kan zijn dat we je vragen of je een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen, of informatie van andere aard. Je ontvangt slechts dan informatie van ons, nadat je daarvoor toestemming hebt verleend. Je kunt je toestemming ook altijd weer intrekken door je af te melden via een bijgeleverde link.
Mogelijkerwijs benaderen we je ook persoonlijk aangaande een inschrijving die je hebt gedaan om jouw wensen en vraag zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen aan info@rebalancing.nl onder vermelding van afmelden.

Persoonsgegevens en derden
Het Rebalancing Centrum laat gebruik van persoonsgegevens door derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden niet toe.

Onlinebetalingen via Mollie
Het Rebalancing Centrum maakt voor de betaling van haar activiteiten, m.u.v. het inspiratiejaar en de opleidingsjaren, gebruik van onlinebetalen via Mollie. Lees hier de privacystatement van Mollie.

Veiligheid en bescherming
De bescherming van uw gegevens nemen wij zeer serieus, maar houd u er alstublieft rekening mee dat er geen 100% veilige manier is van gegevensoverdracht via het internet, of elektronische gegevensopslag. We streven naar de beste middelen van gegevensbescherming, maar kunnen helaas geen absolute veiligheid garanderen. We maken gebruik van de meest recente SSL bescherming, hetgeen de standaard is op dit gebied.

Wijzigingen
Dit privacy statement is vanaf 24-05-2018 in werking getreden en kleine wijzigingen zullen mogelijk worden toegepast en geïmplementeerd wanneer reglementen veranderen of het type dienstverlening dat we leveren andere manieren van gegevensverzameling vereist. De datum van de laatste wijziging zal worden genoemd bovenaan zodat altijd helder is of je beschikt over de meest recente versie.
We behouden ons het recht voor dit statement en ons beleid periodiek aan te passen en we adviseren je daarom regelmatig te checken of er een wijziging heeft plaatsgevonden. Het gebruik van onze website vatten we op als instemming met de wijzigingen in dit document.
Grote wijzigingen van betekenis worden je per email medegedeeld of door middel van een prominent bericht op onze website.

Contact
Als u vragen heeft over ons beleid en/of dit privacy statement en gegevensverzameling door ons, neem gerust contact op met ons officemanagement via info@rebalancing.nl of bel naar 06-24535373. We hopen van harte dat ons beleid je vertrouwen biedt in veilige gegevensverwerking ten dienste van jou.

Disclaimer
Het Rebalancing Centrum streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website. Het Rebalancing Centrum heeft het recht om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Het Rebalancing Centrum daarvoor geen aansprakelijkheid.

Het Rebalancing Centrum garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Het Rebalancing Centrum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.