Verklaring deelname aan een activiteit van het Rebalancing Centrum

Je gaat deelnemen aan een workshop, masterclass, het inspiratiejaar (1e lesjaar) of het Verdiepingsjaar (2e lesjaar) of Integratiejaar (3e lesjaar), hierna te noemen ‘een activiteit’ van het Rebalancing Centrum. Voor je deelname vragen we je onderstaande verklaring goed door te lezen. Bij inschrijving verklaar je dat je akkoord bent met de in deze verklaring genoemde punten.

 1. Ik verklaar dat ik geheel vrijwillig en met volledige eigen verantwoordelijkheid deelneem aan de door de Rebalancing School aangeboden activiteit. Ik ben mij ervan bewust dat de aangeboden groepsactiviteiten en individuele begeleiding geen medische hulp bieden. De groepen en de daarin aanwezige individuele begeleiding bieden mij en de mededeelnemers/studenten een raamwerk voor persoonlijke groei en zelfonderzoek.
 2. Ik verklaar dat ik niet aan een psychische aandoening leid die een negatieve invloed heeft op het welzijn van mijzelf, andere deelnemers/studenten en/of trainers of de voortgang van de activiteit. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid om het Rebalancing Centrum en/of het trainersteam te informeren over mijn gezondheid, lichamelijke gesteldheid en medicijngebruik.
 3. Als ik onder behandeling ben van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, overleg ik zo nodig met hen of een activiteit als deze gevolgd kan worden. Voor het volgen van de opleiding geldt, dat als ik dit niet tijdens mijn intakegesprek voor het Inspiratiejaar heb gemeld, ik de aandoeningen, behandelingen en bijbehorende medicatie etc. voor de start van het lesjaar of zodra dit zich voordoet aan het trainingsteam van de School meldt.
 4. De volgende aandoeningen meld ik in ieder geval bij deelname aan een activiteit:
 • Hart- en vaataandoeningen;
 • Hoge bloeddruk;
 • Gewrichtsaandoeningen;
 • Aandoeningen van longen en/of de ademhaling;
 • Epileptische aanvallen;
 • Geestelijke aandoeningen waarvoor behandeling en/of opname door een psycholoog/psychiater noodzakelijk was (bipolaire stoornis, borderline stoornis, psychosen, schizofrenie, manische depressiviteit).

Ik ga akkoord met de volgende punten:

 1. Het Rebalancing Centrum is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 2. Lichamelijk geweld, seksuele grensoverschrijding en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag worden niet toegestaan en kunnen leiden tot beëindiging van deelname aan de activiteit. Bij elke andere soort ontoelaatbaar gedrag of overtreding van regels uit deze verklaring, kan het trainersteam mijn deelname beëindigen. De door mij gemaakte kosten bij deze voortijdig beëindigen van de activiteit kunnen niet verhaald worden op het Rebalancing Centrum (zie ook onze annuleringsvoorwaarden)
 3. Structuren en inhoud van programmaonderdelen van de activiteiten, processen en thema’s van medestudenten/deelnemers, inclusief het intakegesprek, zijn strikt vertrouwelijk en zal ik niet delen met anderen. Als student/deelnemer ben ik gehouden aan deze geheimhoudingsplicht, voor de veiligheid en het waarborgen van de privacy van alle studenten/deelnemers en het behoud van de opzet van de activiteit. Dit betekent ook dat ik niets hierover deel op social media of andere vormen van publieke uitingen zal doen. Delen over mijn eigen proces is uiteraard wel toegestaan.
 4. Er mogen geen foto’s of video-opnamen gemaakt wordt van de trainingsruimte, de programmaonderdelen en demonstraties, de studenten/deelnemers in de groep. Foto’s van de trainingsruimte mogen alleen gemaakt worden na toestemming van de trainers van de betreffende activiteit. Deze mogen ook niet gedeeld worden op social media.
 5. Mobiele telefoons mogen niet meegenomen worden in de trainingsruimte. Ik laat mijn telefoon op mijn kamer of in een daarvoor bestemde ruimte.
 6. Het gebruik van verdovende middelen en alcohol is te allen tijde verboden tijdens de activiteiten. Deze zal ik niet gebruiken. Het Rebalancing Centrum heeft het recht studenten/deelnemers te weigeren als deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 7. Het Rebalancing Centrum biedt een lichaamsgerichte opleiding, waarbij persoonlijke hygiëne belangrijk is. Ik zorg voor een schoon lijf, douche regelmatig en gebruik zo nodig deodorant. Ook gebruik ik geen sterke parfum of andere sterk geurende producten. Ik draag schone kleding.
  Als ik rook, poets ik mijn tanden en was ik mijn handen voor ik mij weer in de trainingsruimte begeef.
 8. Ik kom op tijd voor de start van de activiteit (minimaal 30 minuten voor aanvang) en gedurende de activiteit voor de programmaonderdelen (minimaal 5 minuten voor aanvang).
 9. Ik teken voor deelname aan een activiteit een presentielijst. Met het tekenen van de presentielijst heb ik besloten deel te nemen aan het programma van de activiteit.
 10. Bij het betreden van de trainingsruimte ga ik akkoord met het deelnemen aan het programma en blijf ik in de trainingsruimte tijdens het aangeboden programma. Alleen in overleg met een trainer kan ik de trainingsruimte verlaten. Als het nodig voor mij is om uit het programma te zijn en daarmee uit de trainingsruimte, blijf ik wel in het pand, tenzij anders afgesproken met de betreffende trainer. Besluit ik zonder overleg toch het pand te verlaten dan doe ik dit op eigen risico.
 11. Tijdens de activiteiten kan er veel innerlijke proces loskomen. Ik geef mijn grenzen aan en respecteer de grenzen van de ander, stem af in 1-op-1 contact en in groepssessies en praat niet over het proces van de ander als deze er zelf niet bij is. Ik ben authentiek en eerlijk en begrijp dat sociaal gewenst gedrag niet nodig is.
 12. Ik heb zorg en aandacht voor de omgeving (trainingsruimte, buitenruimte, kamer etc.).
 13. Als ik onverhoopt niet aanwezig kan zijn bij een activiteit of een deel van het programma van een activiteit, dan meld ik dit zo snel mogelijk bij de trainer van de activiteit of eventueel het Rebalancing Centrum.
 14. Het Rebalancing Centrum is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.