Rebalancing is het ervaren, verdiepen en ontmoeten van je wezen op alle lagen als een organisch geheel

Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel aanwezig Zijn

Waar in jou ervaar je spanning en waar ervaar je ruimte?

Rebalancing

De oorsprong van Rebalancing

Rebalancing is oorspronkelijk ontstaan in de jaren ’70 in het Oosterse groei- en meditatiecentrum van de spirituele meester Osho. Osho heeft als geen ander herkend dat het lichaam de tempel is van de ziel, als vrije natuurlijke aard. Rondom Osho verzamelden zich westerse lichaamswerkers en therapeuten met diverse expertises (als Rolfing, Feldenkrais, Trager, Alexandertechniek, Craniosacraal-therapie en bio-energetica). Rebalancing ontstond uit de synthese van deze bijzondere westerse vormen van lichaamswerk gecombineerd met de Oosterse meditatieve benadering van Osho. Hiermee brengt Rebalancing ons via aanraking, zelfonderzoek en meditatie, bewustzijn, zelfinzicht en belichaming van ieders natuurlijke en essentiële kwaliteiten.

De drie fundamenten van Rebalancing

De basis van Rebalancing is in één woord aanraking: van het fysieke, emotionele, geestelijke en spirituele aspect van de mens met een respectvolle,  oordeelloze, nieuwsgierige en liefdevolle houding. Gedragen door drie fundamentele benaderingen: lichaamswerk, verrijkt en verdiept met zelfonderzoek en meditatie. Dit is wat Rebalancing omhelst en ons natuurlijkerwijs laat openen voor authentieker en voller leven. It is a way of life die wij in ons Centrum met een warm hart (uit)dragen.


Lichaamswerk: Rebalancing leert je luisteren naar je lichaam

Bij Rebalancing is één van de drie fundamenten het dynamische lichaamswerk. Als je het lichaam aanraakt, raak je iemands gehele zijn aan. Elke verandering in je lichaam biedt de mogelijkheid een geheel nieuwe wereld binnen te stappen. Het maakt een groot verschil of jij de wereld bekijkt vanuit een gespannen lichaam, waarmee je problemen wilt oplossen, of vanuit een levendig en ontspannen lichaam, waarmee het leven een avontuur kan zijn. Aan de lichaamshouding zie je hoe iemand – vaak zonder het echt te beseffen – over zichzelf denkt en voelt. Alle ervaringen uit het verleden die niet helemaal doorvoeld zijn, vinden hun thuis in het lichaam en in de geest. Deze ervaringen zijn medebepalend voor iemands handelen.

Het respectvol aanraken en aangeraakt worden is de kern van het lichaamswerk. Er worden zachte, subtiele technieken gebruikt en ook diepe, stevige technieken. Dat is afhankelijk van de persoon en het moment. Waar het om gaat, is het bewust contact kunnen maken met jezelf. De Rebalancing-eigen, specifieke en respectvolle manier van ‘bewust aanraken’, brengt je van het denken naar je gevoelswereld. Voelen brengt je weer dichter bij Zijn. Dit is een belangrijk uitgangspunt in Rebalancing. Naast het aanraken komen er ook diverse andere vormen van lichaamswerk aan bod, waaronder ademwerk, beweging, zoals dans en bodyflow,  en andere eigen Rebalancing lichaamswerk structuren.

Meditatie: In stilte of juist actief oordeelloos aanwezig zijn bij wat jij ervaart 

Oosterse monniken, mystici en filosofen beoefenden meditatie om inzicht in zichzelf en de wereld om hen heen te krijgen. Vroegere krijgers en nu sporters passen deze vorm van het ontdekken van de eigen wijsheid toe, om hun volledig potentieel te kunnen benutten en het maximale uit zichzelf te halen. Er bestaan diverse vormen om meditatie te beoefenen.

Meditatie vormt een basiselement van Rebalancing. Er bestaan actieve en stille vormen van meditatie. Bij Rebalancing werken wij met beide of een combinatie hiervan: beweging, adem, expressie en stilte. Elke meditatie is een proces van overgave aan wat jij voelt en ervaart tot en met de rust en stilte. Hierin kan ook een diep gevoel ontstaan van gelukzaligheid. Meditatie bevordert in het ‘hier en nu’ kunnen zijn en blijven en leven vanuit een vrije vorm die niet meer voortdurend bepaald wordt door de ballast van het verleden of de toekomst.

Zelfonderzoek: Onderzoeken van je eigen gevoelde ervaring

Zelfonderzoek is een methode om via het lichaam de gevoelde ervaring te onderzoeken en ervaren. Dit passen we bij Rebalancing toe om dieper te ervaren. Het is een onderzoek waarbij je de thema’s of gevoelens die zich aandienen stapsgewijs onderzoekt. Jij stelt jezelf, of de Rebalancer jouw vragen om alsmaar dieper te gaan voelen in je lichaam. Uiteindelijk merk je dat er, wat en hoe diep je ook voelt, altijd een punt komt waar een bodem blijkt te zijn. Je achterhaalt waar je klachten en/of gevoelens vandaan komen.

Je landt in je eigen essentie en wordt vrij van de identificatie met ervaringen, overtuigingen en gewoonten uit het verleden. Jouw wijsheid draag jij altijd in jou en heb je bij je. Via zelfonderzoek brengen je deze wijsheid naar boven.