Laboratorium Zelfonderzoek

Zelfonderzoek is een groot onderwerp en iets waar we eindeloos in kunnen leren. Iedereen maakt andere keuzes gedurende de begeleiding van het zelfonderzoek en dat is ook goed. Maar hoe zorg je ervoor dat het proces van je cliënt zich naar essentiële lagen begeeft? In een groepje van max 6 deelnemers oefen je in het begeleiden van zelfonderzoek.
De vorm van het laboratorium: elke deelnemer krijgt eenmaal de rol van Rebalancer en 1x de rol van cliënt. De Rebalancer begeleidt ongeveer een half uur een cliënt. Gaandeweg dit half uur nemen we pauzes om met het hele groepje uit te pluizen wat in de begeleiding er voor zorgt dat het proces loopt en zich verdiept, of wat ervoor zorgt dat dat niet zo is. Hoe en wanneer geef je richting met je vragen, zodat er een lijn en verdieping komt? Hoe kan je de magie van het zelfonderzoek laten ontstaan?

Het kan even spannend zijn om Rebalancer te zijn voor een klein groepje, maar het is al snel interessant en inspirerend om het proces van zelfonderzoek en de manier van begeleiden zo precies met elkaar te ontleden en van elkaar te leren. En ook om te ontdekken wat jouw specifieke stijl en kwaliteiten als begeleider zijn.
Of je nou de rol hebt van Rebalancer of van cliënt of van toeschouwer, je doet bij elke ronde mee, bent bij elke ronde “aan de beurt”. Je krijgt intensieve individuele begeleiding van de trainers, omdat Erica of Alice het grootste deel van de dag bij je groepje zal zitten.
In deze masterclass richten we ons specifiek op het zelfonderzoek. We werken dus niet op tafel, maar wat je leert kun je in je eigen praktijk natuurlijk ook toepassen in combinatie met lichaamswerk.

Over Alice
Alice Stenneberg is sinds 2003 lid van het team van het Rebalancing Centrum, sinds 2016 als hoofdtrainer. Sinds 2014 is zij student aan de Ridhwan School, een internationale spirituele school geleid door Hameed Ali (AH Almaas). Naast meditatie is zelfonderzoek in deze school de belangrijkste beoefening op dit pad van zelfontplooiing.
“Ik ben eindeloos gefascineerd door wat ik “de alchemie van zelfonderzoek” noem. Bij elk zelfonderzoek dat ik zelf doe ben ik weer verrast door wat er uit mijn binnenste op komt borrelen. En hoe bevrijdend het is om aandacht te hebben voor en woorden te geven aan alle mooie en moeilijke gevoelens. Hierdoorheen reizend opent zich een eindeloos ruim, rijk, wijs en liefdevol veld van bewustzijn. Bij het begeleiden van het zelfonderzoek (natuurlijk vaak in combinatie met lichaamswerk) voel ik me vaak een vroedvrouw die vol verwondering aanwezig is bij en ondersteuning biedt aan dit magische alchemistische proces.”

Over Erica
Erica Heijnen heeft sinds 1992 een bloeiende praktijk en was sinds 1999 gedurende 11 jaar verbonden aan het Rebalancing Centruml o.a. als hoofdtrainer van het 2e jaar. Zij ontwikkelde het lesmateriaal van het zelfonderzoek verder en verankerde het in de opleiding. Sinds 2012 is Erica student aan de Ridhwan School. “Ik vind het zelfonderzoek van grote waarde in mijn leven. Elke spanning, elk conflict kan ik uitpluizen tot de kern, waarna er helderheid en vrije ruimte ontstaat. Het rustig verankerd zijn in mijn eigen lichaam zorgt ervoor dat er veel kan gebeuren bij mijn cliënten. Ik hoef tijdens de sessies met cliënten niet hard te werken. Interesse, meereizen en de richting naar verdieping weten, daar gaat het om.”