Werken met woede met cliënten

Wanneer onze cliënten in contact komen met hun boosheid of woede, is dit voor hen vaak een emotie waar angst op zit, die overweldigend is, en waarin ze zich onbegrepen in voelen.
Ze kunnen hierop reageren met weerstand, ratio, verstarring, onderdrukking, de ander begrijpen, dissociëren en andere overlevingsmechanismes.

Vanuit het kind bewustzijn gelooft een cliënt, dat aan het tonen en uiten van woede risico’s kleven, zoals afkeuring, afwijzing, straf, fysiek of emotioneel geweld, dominantie, genegeerd worden, het onthouden van liefde en aandacht. Risico’s die vanuit kind optiek weliswaar reëel zijn, maar wellicht niet reëel vanuit het standpunt van de volwassene.

Het is van essentieel belang, dat we cliënten leren om zich deze heftige emotie toe te eigenen, deze te gaan voelen, en zo nodig te mogen en te kunnen uiten.
Kwaliteiten als autonomie, kracht en authenticiteit kunnen dan tevoorschijn komen. En ook gevoelens als eenzaamheid, verdriet, gemis, leegte, hopeloosheid.

Om empathisch en effectief te kunnen werken met woede van cliënten, zijn zelfvertrouwen en durf, vaardigheid en holding, afstemming, flexibiliteit en compassie essentiële waarden. Als begeleider vraagt dit dan ook, dat je je eigen woede voldoende erkent en belichaamt, en weet hoe jij je met die emotie verhoudt. Professionaliteit, die gekoppeld is aan het hart, en aan de eigen ervaring en menselijkheid.

In de Masterclass ‘ Werken met Woede ‘ komen de volgende thema’s aan de bod:

–        Relatie met eigen woede, relatie met woede van cliënten/anderen
–        De vermommingen van woede
–        Vragen over woede aan cliënten
–        Echte woede versus onechte woede
–        Leading en pacing (leiderschap)
–        Ontladen en expressie: hoe, wanneer wel en wanneer niet,
–        Diverse andere werkvormen

Over Wilko
In zijn praktijk SAMO in Amstelveen begeleidt Wilko cliënten met een grote diversiteit aan levensvragen en problematiek. Thema’s als angst, woede, burn-out, hoog-sensitiviteit, verlies en rouw, liefde en relateren, fysieke klachten, innerlijk kind- en familie issues zijn hiervan voorbeelden.

Wilko is master en senior gasttrainer, en heeft jarenlang als trainer en hoofdtrainer les gegeven aan de Rebalancing Opleiding, hij begeleidt sinds meer dan 20 jaar praktiserende Rebalancers en geeft workshops op het gebied van o.a. woede en angst. Hij is ervaringsdeskundig en durft met liefde, vertrouwen, empathie en eerlijkheid contact te maken, aan te pakken en tot het hart van de zaak door te dringen. Door zijn bezieling en onbegrensde nieuwsgierigheid blijft het Rebalancing Lichaamswerk zich ontvouwen, vernieuwen en ontwikkelen.

Van Denken naar Voelen, en van Voelen naar Zijn is hem op het lijf geschreven.